Hyreskontrakt

För våra kommunala hyresgäster gäller Stockholms stads ramavtal för skollokaler. För övriga hyresgäster gäller varje enskilt tecknat hyreskontrakt.

Det kommunala hyresavtalet

I ramavtalet ser du vad som gäller för dig som kommunal hyresgäst. Om du undrar över något, så är du också välkommen att ta kontakt med oss.

Ansvaret fördelas enligt stadens ramavtal
Hyresförhållandet mellan SISAB och Stockholms stad regleras av Ramavtal för skollokaler. Sedan 2013 har SISAB ansvaret och kostnaden för el och vitvaror (dock inte storkök).

Kostnadsersättning
Hyran är en kostnadsersättning där hyresgästen ska täcka SISAB:s kostnader för kapital, drift och underhåll. Kapitalkostnaderna varierar för varje skola och förskola, medan drift- och underhållskostnaderna regleras genom en generell schablon.

Vem ansvarar för vad? Se Krysslistan!
Krysslistan är en del av hyresavtalet och utvisar vilken part som ansvarar för åtaganden vad gäller drift, underhåll, reparationer, skötsel eller utbyte till nytt. Du hittar krysslistan till höger.

Eftersom en mycket viktig förutsättning för att ramavtalet skall fungera är samarbete på alla nivåer, så finns det sedan 2013 en tolkningsgrupp med representanter för SISAB och stadens olika verksamheter.

Två ändrade ansvarsförhållanden
Sedan 1 juli 2015 är hyresramavtalet med staden förändrat på två punkter:

  • SISAB har tagit över ansvaret att utföra elbesiktning även för hyresgästens delar. Hyresgästen betalar givetvis för åtgärder om det blir anmärkningar.
  • SISAB har tagit över ansvaret för infrastrukturen (rör och matavfallstank) medan hyresgästen tagit över tömning av matavfallstanken (inkl. fettavskiljare) samt behåller ansvaret för avfallskvarnen.

Hyreskontrakt med privata utbildningsverksamheter

SISAB har också många hyreskontrakt med privata utbildningsanordnare. Det kan vara företag, föräldra- eller personalkooperativ o dyl. I dessa fall så gäller det enskilda, förhandlade hyreskontraktet, men dessa liknar i vissa stycken det kommunala. Exempelvis blir krysslistan allt vanligare även i de privata kontrakten.