Mobilantenner på våra skolor

Inga nya basradiostationer etableras idag på våra fastigheter. De som redan finns blir kvar.

Idag finns totalt 31 basradiostationer uppsatta på 23 skolor i Stockholm. De sattes upp under en tid då det inte fanns någon större allmändebatt kring antennerna och deras eventuella risker.

Med hänsyn till den kraftfulla debatt som finns idag och den stora oro som finns hos vissa människor, har SISABs styrelse fattat beslut om att inte tillåta att några nya basradiostationer sätts upp på våra fastigheter.

Strålskyddsmyndigheten har inte utfärdat några restriktioner rörande montering av basradiostationer.