Säkrare parkering vid skolor och förskolor

Efter ett beslut av kommunfullmäktige ingår inte längre parkeringsplatser i stadens förskole- och skolförhyrningar. Fastighetsägaren SISAB har tecknat ett arrendeavtal med Stockholm Parkering, som ansvarar för parkeringsövervakningen.

Grund- och gymnasieskolor

Vid Stockholm stads skolor införs det parkeringsavgifter. Arbetet med att skylta om och installera parkeringsautomater är genomfört. På vissa parkeringar med få platser sköts betalningen med mobiltelefon (mer information om betalning hittar du längre ned i brevet).

I vissa särskilda fall kan skolan få hyra en reserverad plats av Stockholm Parkering, för till exempel bil som skolan äger. För ambulerande personal, till exempel vaktmästare, finns det möjlighet att köpa parkeringsdekal av Stockholm parkering. Alla inköp eller förhyrningar måste dock först godkännas av utbildningsförvaltningen.

Parkeringsavgifterna innebär att övervakningen och säkerheten förstärks – skolan kan anmäla felparkerade bilar och snabbt få dem bortforslade.

Parkeringsdekal

Personal ges möjligheten att köpa en parkeringsdekal av Stockholm Parkering istället för att betala i automat eller via mobilen. Med dekal får bilen parkeras på anvisad plats vid skolan. Dekalen innebär inte platsgaranti eller tillstånd att låta bilen stå över natten.

Förskolor

Hämtning och lämning med bil vid förskolor är en säkerhetsrisk. För att öka tryggheten vid förskolorna byggs parkeringsplatserna om till säkrare av- och påstigningszoner.

Betalning av parkeringsavgift med mobiltelefon

För att sköta betalningen via mobiltelefon så samarbetar Stockholm Parkering med företagen Easypark och Tele-P. Det går att betala via ett samtal eller en app för Iphone eller Android-telefoner. Båda alternativen kräver att du registrerar dig hos något av företagen via deras hemsida eller via telefon.

Parkeringskostnaderna belastar inte telefonräkningen utan vid registreringen kopplar användaren sitt konto till ett kredit-, betal- eller bensinkort.

Tips: Easypark och Tele-P erbjuder en rabattkod för parkering vid Stockholms stads skolor. Ange kampanjkoden "Sisab" när du registrerar dig så tillkommer inga övriga avgifter utöver p-avgiften när du parkerar vid en av SISAB:s fastigheter.

Kontaktuppgifter för mobilbetalning:
Easypark: 0770 87 00 00 eller http://www.easypark.se/sisab
Tele-P: 040 611 00 53 eller www.telep.se/sisab