Statistik för skadegörelse och bränder

Kostnaderna för bränder över och under självrisk har ökat. Kostnaderna för övrig skadegörelse låg på ungefär samma nivå som förra året.

Sedan tio år arbetar vi systematiskt med skadeförebyggande arbete. Anledningen är att 2006 var ett dystert år i Sisabs brandstatistik. Försäkringsbolaget fick betala ut 110 miljoner kronor, trots en väldigt hög självrisk. Vi har ett nära samarbete med våra kunder och samarbetspartners. Detta arbete ger resultat!

 

TOTALA SKADEKOSTNADER UNDER SJÄLVRISK

201220132014201520162017
15,9 mkr 19,5 mkr 18,9 mkr 18,7 mkr 17,2 mkr  18,2 mkr

 

Glaskross

201220132014201520162017 
9,2 mkr 9,8 mkr 11,6 mkr 12,6 mkr 11,7 mkr 10,7 mkr

 

Klotter

201220132014201520162017
1,5 mkr 1,2 mkr 1,9 mkr 2 mkr 2,2 mkr 2,6 mkr

 

Bränder under självrisk

201220132014201520162017
2,1 mkr 5,6 mkr 3,1 mkr 0,8 mkr 0,6 mkr 1,7 mkr

 

Övrig yttre skadegörelse*

201220132014201520162017
3,1 mkr 2,9 mkr 2,3 mkr 3,3 mkr 2,7 mkr 3,2 mkr


* I övrig yttre skadegörelse ingår kostnader för exempelvis papperskorgar, staket och belysning som understiger SISAB:s självriskbelopp.

 

KOSTNADER FÖR BRÄNDER ÖVER SJÄLVRISK

Kostnaderna för att åtgärda större skador i en förskola eller skola efter en brand, eller att uppföra en helt ny byggnad för att ersätta en nedbrunnen, kan variera kraftigt. Varje projekt har unika förutsättningar. För att ändå kunna se tendenserna har vi valt att utgå från vårt försäkringsbolags kostnader. Skador som överstiger SISAB:s självrisk (30 basbelopp, dvs. ca 1,3 mkr år 2017) är försäkrade hos Stockholm stads försäkringsbolag S:t Erik Försäkrings AB.

Försäkringsbolagets kostnader för bränder i SISAB:s fastigheter

201220132014201520162017
15,1 mkr 19 mkr 20 mkr 6,1 mkr

4,8 mkr

 13,6 mkr