Städning

Städning på rätt sätt är direkt avgörande för en bra inomhusmiljö och för att Stockholms skolor ska fungera över tiden.

Felaktig städning i skolorna orsakar fuktskador, hälsobesvär och mycket höga kostnader för reparationer och för tidigt utbytta golv.

Torra metoder

Ofta används för mycket vatten vid städningen, trots att många golvtillverkare och städföretag förespråkar torra städmetoder. Detta medför fuktskador som resulterar i mögel och andra emissioner som ger många lärare och elever hälsobesvär.

Påverka vid upphandling

Det är framför allt vid upphandling av städtjänster som skolorna har möjlighet att formulera rätt krav och därmed minska riskerna för felaktig städning.

Städhandboken

SISAB har tagit fram en städhandbok som redogör för hur lokaler och olika golvmaterial ska städas. Städhandboken ska ses som ett stöd till er som upphandlar och direkt påverkar städningen i skolan.

Läs mer i Städhandboken