Energiagenterna

Energiagenterna är ett en metod som syftar till att, genom att ta vara på barnens entusiasm och nyfikenhet, minska energianvändningen i SISAB:s bestånd av förskolor i Stockholm.

Under 2013 genomförde SISAB förstudien LUST i syfte att undersöka hur bolaget skulle kunna arbeta tillsammans med hyresgästerna för att spara energi. Förstudien identifierade sex framgångsfaktorer i arbetet kring energisparande beteende i förskolan.

Kommande år lanserades Energiagenterna, en innovativ metod för att utforska energi och miljö tillsammans med barnen och pedagogerna i förskolan. Metoden testades på en första förskola under 2014 med gott resultat.

2015 skalades Energiagenterna upp, metoden förfinades och testades på fem förskolor. Vid det här laget började Energiagenterna få viss uppmärksamhet och i maj 2015 belönades metoden med såväl Stockholms stads "Förnyelsepris" som Stockholms stads Miljöförvaltnings "Pingvinpris". I november samma år beslutade SISAB att göra en kraftfull uppskalning under 2016.

Målsättningen för 2016 var att besöka 50 förskolor och därmed diplomera 1 000 barn. Den positiva uppmärksamheten kring metoden fortsätter och i oktober 2016 tilldelades Energiagenterna utmärkelsen "Två blir mer" för det goda samarbetet mellan fastighetsägare och hyresgäst.

Efterfrågan från förskolor att delta i Energiagenterna är enormt och en ny omgång kommer att sätta igång under våren 2017.

Följ projektet på Facebook.