God bebyggd miljö

God bebyggd miljö är ett av Sveriges 16 nationella miljömål. Målet är att människor ska må bra i byggnaderna!

SISAB vill nå upp till det nationella miljömålet. Vår ambition är att tillhandahålla sunda utbildningslokaler med hög energieffektivitet och god inomhusmiljö. Det uppnår vi genom att miljöstyra våra ny-, till- och ombyggnadsprocesser.

Miljö- och fuktspecialister vakar över varje projekt

I de flesta av våra projekt finns miljö- och fuktspecialister inkopplade. Dessa övervakar att miljö- och fuktaspekterna hanteras och integreras i projektets alla faser och gör kontroller under produktionen. Genom hela projektet fungerar specialisterna som samordnare av miljö- och fuktfrågorna, exempelvis:

  • Föroreningar i mark och byggnad
  • Fuktsäkerhetsprojektering
  • Torktider
  • Fuktmätningar
  • Kontroll av lufttäthet
  • Transporter
  • Byggmaterial
  • Inomhusmiljö
  • Avfall