Miljöcertifiering av byggnader

SISAB certifierar all nyproduktion enligt systemet Miljöbyggnad.

SISAB har genomlyst olika certifieringssystem och beslutat att vi ska certifiera enligt Miljöbyggnad, betyg silver, i nyproduktion. Vi har därmed blivit medlem i Swedish Green Building Council (SGBC), som bland annat erbjuder certifiering av byggnader. Exempel på nybyggnationer som certifieras är Lugnets skola, Mariehällsskolan och Förskolan Pippi Långstrumps gata 12.

Lugnets skola är Stockholms första skola att tilldelas betyget guld enligt miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad. Vi har även prövat miljömärkning med Svanen och byggt Sveriges första Svanenmärkta förskola.

Se vidare i "Stöd i byggprojekt" och därefter "Betygsverktyg Miljöbyggnad" för stöd i arbetet med miljöcertifiering. 

Läs mer:

Lugnets skola

Förskolan Pippi Långstrumps gata 14 i Annedal