Miljöpolicy

SISAB arbetar med ständiga förbättringar och helhetssyn för att minska miljöbelastningen och erbjuda stadens skolor sunda läromiljöer.

Detta innebär att:

  • SISAB:s miljöarbete är målstyrt och utvärderas fortlöpande.
  • SISAB:s miljöarbete minst följer miljölagstiftning och stadens miljö- och hälsokrav.
  • SISAB hushållar med råvaror och arbetar fortlöpande med energieffektivisering.
  • SISAB begänsar användning och spridning av miljö- och hälsofarliga kemikalier.
  • SISAB arbetar aktivt tillsammans med våra kunder med aktiviteter som leder till minskad miljö- och hälsopåverkan.
  • SISAB ställer miljö- och hälsokrav på alla våra samarbetspartners.
  • SISAB prioriterar teknik och beslut som leder till minskad miljö- och hälsopåverkan vid byggnation/byggande och förvaltning.
  • SISAB ökar fortlöpande medarbetarnas kompetens inom miljö- och hälsoområdet.