En årsredovisning om rekordinvesteringar och nya elevplatser

Vilket fantastiskt år! 2016 slog vi rekord i att bygga skolor och förskolor och levererade över 5 500 nya elevplatser. Investeringsvolymen på nästan 1,8 miljarder kronor är mer än en fördubbling på två år.

I SISAB:s års- och hållbarhetsredovisning för 2016 kan du läsa om vårt arbete med att, i samarbete med våra kunder, erbjuda trygga och inspirerande utbildningsmiljöer för alla Stockholms barn och ungdomar.

Vi berättar om vårt utökade uppdrag i en växande stad där SISAB har en ledande roll i planeringsarbetet för utbyggnad av skolor och förskolor. 2016 genomförde vi ett stort antal ny-, till- och ombyggnader för att öka antalet tillgängliga och hållbara skolplatser. SISAB levererade rekordmånga nya elevplatser – över 5 500 stycken.

Under hösten genomförde vi ett internt förändringsarbete för att skapa förutsättningar att ta oss an den stora volym nya elevplatser vi ser framför oss de närmaste åren. Vi har även arbetat med hur vi blir en ännu attraktivare arbetsgivare och beställare.

Vi har mycket att vara stolta över. På fler än ett sätt skapar vi rum där kunskap växer. Trevlig läsning!

Lång och kort version

I första hand vill vi förstås gärna att du tar dig tid att läsa vår gedigna skrift, som finns i pdf här. Kontakta vår reception för ett tryckt exemplar.

För en snabb inblick hittar du kortare utdrag här i undermenyerna.