SISAB och kunden

Glädjande nog finns det många barn i Stockholm. Och fler kommer det att bli. Därför är långsiktig planering viktig för att säkerställa visionen om alla barns rätt till utbildning och en bra skolmiljö. (Inledning till kapitel 1)

Vi på SISAB är tillsammans med våra konsulter experter på att skapa funktionella och trivsamma utbildningsmiljöer och det gör vi genom att bygga nytt, bygga om och bygga till.

Vi arbetar inte bara med stora ny- och ombyggnationer. Allting i Stockholms 600 förskolor, skolor och gymnasier måste fungera in i minsta detalj. Det handlar exempelvis om att skapa sunda inomhusmiljöer där barn och unga mår bra och kan ägna sig åt skolarbete i lugn och ro. Att inventera Stockholms skolgårdar och se till att de är trygga och säkra. Eller att täta fönster för att spara energi.

Läs vidare i årsredovisningen!