SISAB och medarbetaren

Att kunna erbjuda de bästa möjliga utbildningsmiljöerna för våra unga är vårt angelägna uppdrag. I ett växande Stockholm där behovet av elevplatser ökar för varje nyinflyttad, nyanländ och nyfödd behöver även vi på SISAB växa. (Inledning till kapitel 2)

Vi behöver bli fler som har den kompetens som krävs för att bygga och förvalta Stockholms skolmiljöer. Som ett av Sveriges största fastighetsbolag kan vi erbjuda många intressanta arbetsuppgifter.

Vi lägger även ned stort arbete på att utveckla kultur och ledarskap. Här ska medarbetarna ha möjlighet att skapa ett hållbart och utvecklande arbetsliv.

Hos oss kan man göra karriär på sitt sätt; på tvären, på bredden och på höjden. Eller utvecklas där man är. Vi vill även medverka till att få fler stockholmare i arbete. Vi bygger visserligen skolor, men så småningom ska våra elever ut på arbetsmarknaden och då vill vi hjälpa till på det sätt vi kan. Ett sätt är att erbjuda feriejobb till ungdomar som på så sätt kan få sin första arbetslivserfarenhet. Ett annat är att minska arbetslösheten för grupper långt ifrån arbetsmarknaden, genom att ställa krav på socialt ansvar hos våra leverantörer och underleverantörer.

Läs vidare i årsredovisningen!