SISAB och samhället

Vi bygger inte bara skolor. Vi är även med och bygger samhället när vi ser till att Stockholms barn och unga har tillgång till trygga, tillgängliga och sunda skol- och förskolemiljöer. Skolan spelar en viktig roll i samhällsbygget(Inledning till kapitel 3)

Det är här barnen ska få en bra start i livet och det är här de formar både sin och vår framtid. Och vi lever som vi lär. Starka gemensamma interna värderingar kring affärsmässighet, ansvar och engagemang hjälper oss att fatta kloka, välplanerade och genomtänkta beslut när vi verkställer det uppdrag stockholmarna ger oss.

I varje stadsdel finns minst en skola. Den är en viktig plats för alla barn och unga – även utanför skoltid. Skolan är ofta en betydelsefull träffpunkt ”mitt i byn” som alla ska kunna ha glädje av. Studiecirkeln som behöver en lokal att träffas i, idrottsföreningen som behöver en hall att träna i på kvällstid eller helger. En likvärdig skola handlar om att göra lokalerna tillgängliga för alla in i minsta detalj. Som att exempelvis förse hissar och skyltar med punktskrift. Eller att bygga ramper och installera handikapptoaletter.

Läs vidare i årsredovisningen!