SISAB och hållbarhet

Redan kring millenieskiftet tog vi fram egna miljöprogram för att ange riktningen i vårt miljöarbete. För några år sedan började vi miljöcertifiera alla våra nya byggnader enligt systemet Miljöbyggnad. (Inledning till kapitel 4)

2010 tydliggjorde vi det aktiva arbetet med våra värderingar i värdeorden ansvar, affärsmässighet och engagemang. Och 2016 tydliggjordes inriktningen i vårt sociala arbete i en ny CSR-strategi.

Hållbarhetsfokus är en självklarhet i allt vi gör i den dagliga verksamheten. Vårt engagemang handlar om allt från skolans inomhusklimat till vad som händer med överbliven skolmat. Vi gläder oss när vi kan konstatera att vi under flera år lyckats göra stora energibesparingar och nu även Miljöbyggnadscertifierat våra nybyggda skolor.

Ingenting är för litet eller obetydligt för att bry sig om. Ingen är heller för liten. Att redan nu förbereda små barn för en mer hållbar framtid gör vi i projektet Energiagenterna. Sen starten 2014 har fler än tusen förskolebarn fått leka och arbeta kring teman som energi, vind och vatten tillsammans med El'Boven och Agent Ström. Det är en viktig pusselbit när vi bygger smarta och energisnåla skolor och förskolor att barnen och personalen som tillbringar sina dagar där gör det där lilla extra som krävs för att de positiva miljöeffekterna blir stora. Samtidigt sprider barnen sina kunskaper vidare till sina föräldrar. Liten visar stor har visat sig vara en enkel och hållbar strategi.

Läs vidare i årsredovisningen!