Miljöredovisning

Vi tar varje år fram ett miljöprogram som anger riktningen i vårt miljöarbete.

 I slutet av varje år sammanfattar vi resultatet i vår miljöredovisning. Minskad energianvändning, en bra inomhusmiljö och giftfria byggmaterial är viktiga områden i vårt miljöprogram.

På sid. 42-44 i årsredovisningen hittar du miljöredovisningen i tabellform.

Miljöprogrammet för 2017 och mer om vårt miljöarbete hittar du under Hållbarhet.