Ekonomi

SISAB ska tillhandahålla ändamålsenliga, flexibla och kostnadseffektiva lokaler för stadens pedagogiska skol- och förskoleverksamheter och tillsammans med hyresgästerna skapa pedagogiska miljöer med kvalitet, sund ekonomi och långsiktig miljöhänsyn.

År 2016 investerar SISAB cirka 2 000 MSEK i underhåll, ny-, till- och ombyggnationer av skolorna i Stockholm.