Möt några av oss

Vi är stolta över vårt viktiga uppdrag som bidrar till samhällsbyggnaden. Tillsammans skapar vi rum där kunskap växer.

Vi på SISAB sätter framtiden i fokus – både nya generationers, stadens och vår egen. Vårt uppdrag är komplext och medför en mångfald av yrkesroller inom ett och samma företag. Alla behövs och tillsammans kompletterar vi varandra. Det är vi som arbetar här, våra drivkrafter och vårt jobb varje dag som leder framåt.

Därför arbetar vi på SISAB!

Träffa några av oss i filmerna här intill, där vi berättar varför vi jobbar på SISAB och vad som kännetecknar våra roller och uppdrag.