Anders, fastighetsvärd

Här kan du läsa hela den filmade intervjun med Anders Spång.

– Anders Spång heter jag och har arbetat på SISAB i 7 år. Jag har jobbat 36 år inom skolans värld, varav 14 år på skola innan jag kom till SISAB. Så jag har en bred erfarenhet som är bra att ha som fastighetsvärd. Jag ser mig som länken mellan SISAB och skolan och jag trivs jättebra med det. Det är oftast mig skolan kontaktar när det gäller felanmälningar som ligger på mitt bord. Jag tar hand om dem som kommer in via nätet eller som rings in till vår felanmälan.

I vissa fall tar jag en inledande diskussion kring felanmälan om vad skolan behöver hjälp med och i andra fall skickar jag en beställning till en entreprenör om åtgärd.

En viktig del i mitt arbete är att rondera tillsammans med vaktmästare eller andra representanter på skolan för att se hur saker har blivit utförda. För mig är samarbetet med skolan väldigt viktigt. Ronderingarna är också viktiga för att inspektera mark, lekplatser, inom- och utomhusmiljö för att säkerställa att det är säkra platser för barnen. Vintertid har vi också snö och istappar att övervaka och åtgärda.

Ofta har vi och skolan ansvar för olika delar inom fastigheten och därför är det så viktigt att vi kan arbeta tillsammans för att klara av alla delar.

Hur märks det att du arbetar på ett av Sveriges största fastighetsbolag?

– Man får många frågor när man är ute. Alla kan man inte svara på men det finns så mycket erfarenhet och kunskap bland mina kollegor så det är lätt att få svar på frågorna. Att alla medarbetare på SISAB dessutom finns i samma hus gör det ännu enklare att samarbeta internt.

Det känns att vi bryr oss om skolan. Jag åker ut med stolthet och jag tycker att vi gör ett jättebra arbete. Vi är lyhörda och vi är noga med att ha kunden i fokus, och kunden är alla som är på en skola, från elever till rektor.

– Hur känner du att du som SISAB-medarbetare blir bemött i skolan?

– Det är med glädje. Man är alltid välkommen. Jag har aldrig känt att jag inte har varit välkommen på en skola. Och även om SISAB äger fastigheten så upplever många gånger verksamheten att skolan är deras. Det är därför det är så viktigt att samarbetet fungerar och att vi kan mötas i vardagen.

Efter sju år på SISAB är det många som känner igen mig. Idag är barnen så nyfikna och kommer fram och ställer frågor och det är roligt förstås.

Jag samarbetar också mycket med vår förvaltare som är den som har hand om fastighetens långsiktiga underhåll. Tillsammans träffar vi regelbundet rektorn för att prata om löpande insatser och långsiktiga behov. På så vis kan vi ge skolan tid att förbereda verksamheten inför underhåll eller ombyggnation.