Shirin, projektansvarig

Här kan du läsa hela den filmade intervjun med Shirin Akrawi.

Varför började du jobba på SISAB?

För att jag vill vara med och forma samhället för våra barn och ungdomar. För att jag vill skapa läromiljöer som är inspirerande och trygga. Det är helt enkelt världens bästa jobb!

Vilka utmaningar ser du som projektansvarig?

Stockholm växer snabbt och SISAB behöver bygga mycket nytt. Vi ställer höga krav på kvalitet och hållbarhet och samtidigt behöver vi fortsätta att vara resurseffektiva i det vi gör. Att leverera i samma takt som Stockholm växer och samtidigt möta våra krav är utmananade och fantastiskt roligt.

Snart är Stockholm en miljonstad. Hur tycker du att SISAB är rustat för att möta det?

Eftersom SISAB både äger och förvaltar fastigheterna så har vi ett långsiktigt perspektiv. Det gör att vi är delaktiga och påverkar stadens utveckling. Vi jobbar hela tiden med att förnya och utveckla oss. Tack vare ett nära samarbete med våra kunder skapar vi lokaler som är hållbara ur alla perspektiv.

Vilken del i processen att bygga en ny förskola tycker du är mest givande?

Jag tycker om att lämna över en färdig fastighet, en komplett produkt, som vi alla är väldigt nöjda med till kunden. Och att sedan få se den här fastigheten komma till liv genom barnen och verksamheten som nyttjar dem.

I våra projekt är många aktörer inblandade. Hur ser du på vikten av samarbete i projekt?

Jag tycker att det är viktigt att för ett lyckat samarbete, behöver man skapa en vi-känsla i gruppen och få en laganda för att jobba mot ett gemensamt mål. För att vi alla, oavsett roll, är väldigt viktiga för att vi ska nå en bra slutprodukt.