Utvecklas som medarbetare

Hos oss har du möjlighet att växa i din roll. Du kan göra karriär på ditt sätt; på tvären, på bredden och på höjden. Eller utvecklas där du är.

Nyckeln till att SISAB är ett väl fungerande företag är våra medarbetare. Förutsättningen är att vi har kompetens, förmåga och värderingar som stämmer överens med de mål vi arbetar mot. Vi tror att kontinuerlig utveckling är avgörande för att nå dit.

Karriär på ditt sätt

För att våra medarbetare ska fortsätta att växa tillsammans med oss erbjuder vi en strukturerad kompetensutveckling. Hos oss kan du göra karriär på ditt sätt; på tvären, på bredden och på höjden. Eller utvecklas där du är. Förutom ett stort kompetensutbyte med dina kollegor i det dagliga arbetet, har du en individuell plan för din utveckling med konkreta aktiviteter som ska genomföras under året.

Utbildningstid får ta tid

Under ett och samma tak har vi mycket stor kunskap samlad. Vi ger dig tid för kompetensutveckling och kunskapsutbyten. Vi har en uttalad målsättning om att tre procent av den totala arbetstiden ska ägnas åt utvecklingsinsatser på olika sätt som till exempel kurser, praktik och konferenser. De är oftast inom fastighetsbranschen.

Ett arbetsliv i balans

En viktig förutsättning är ett nära ledarskap i en öppen organisation som satsar på din utveckling. Hos oss får du frihet under ansvar och kollegor som visar omtanke. Dessutom är det viktigt för oss att du som medarbetare känner att du har en balans mellan arbete och privatliv för en långsiktig hållbarhet.