Köksavfallskvarn kan inte anslutas till avloppsnätet

Du som är hyresgäst i en SISAB-förskola och undrar om ni kan sätta in en köksavfallskvarn som är direkt kopplad till avloppsnätet - läs detta förtydligande! Endast ett fåtal av våra förskolor kan komma i fråga.

Samtliga skolor och förskolor i Stockholm ska, enligt beslut i Stockholms stad, samla in matavfall före utgången av 2015. Avsikten är att staden ska öka den egna produktionen av biogas som kan användas som fordonsbränsle. Insamlingen kan ske på olika sätt. SISAB börjar nu få frågor från våra hyresgäster om de kan sätta in en köksavfallskvarn som är direkt kopplad till avloppsnätet, det vill säga utan separat tank.

Ett beslut som nyligen togs av Stockholm Vatten kan tolkas som att detta nu är möjligt, inte bara i privata hushåll utan också i våra förskolor. Efter kontakt med Stockholm Vatten vill SISAB därför förtydliga följande:

  • Endast förskolor som serverar högst 24 portioner per dag kan montera in köksavfallskvarn kopplad till avloppsnätet utan tillstånd från Stockholm Vatten.
  • Fastighetsägaren ska alltid tillfrågas, eftersom fastighetens avloppsinstallation (ålder, dimension och lutning på rörledningar) alltid måste kontrolleras.
  • Om en förskola eller skola redan hunnit installerat avfallskvarn direkt till avloppsnätet och det serveras mer än 24 portioner och/eller avloppsnätet inte är lämpligt ska matavfallskvarnen tas bort.