Det klimatsmarta samhället

Som en långsiktig aktör och samhällsbyggare är det en självklarhet för SISAB att på olika sätt delta i utvecklingen av det klimatsmarta samhället med hållbara lärmiljöer.

Vi arbetar kontinuerligt med förbättringar för att minska miljöbelastningen och bidrar till ett klimatsmart Stockholm. 

Optimerade energisystem

Under de senaste åren har vi energieffektiviserat fastighetsbeståndet och arbetar vidare med att bland annat optimera energisystemen så att energiförbrukningen blir så anpassad som möjligt efter verksamheten. Under 2016 fortsatte vi energieffektivisera på en hög nivå och minskade energianvändningen med 2,4 procent. Energimålet till år 2020 som togs fram 2013, 180 kWh/kvm, har snart uppnåtts.

– SISAB:s energimål avser total energianvändning, det vill säga uppvärmning och all elanvändning inklusive verksamhetsel, berättar Niklas Dalgrip, avdelningschef på driftavdelningen.

Energiplanen vägleder

Arbetet fokuserar på de insatser som är fastslagna i SISAB:s energiplan som antogs för fyra år sedan. Energiplanen innehåller en åtgärdslista som innefattar ett tiotal åtgärder. Planen uppdateras årligen i takt med att kontrollen av energiförbrukningen förbättras i varje fastighet. I alla ny- och ombyggnadsprojekt görs också en analys av möjligheten till energioptimering.

– Sannolikheten att vi når målet till 2020 och till och med överträffas är mycket goda, konstaterar Niklas.

Niklas Dalgrip, chef på driftavdelningen