En av stadens största grundskolor byggs i Årsta

Årsta kommer under de närmaste åren att få 6 000 nya bostäder och ta emot cirka 14 000 nya invånare. Det för med sig behov av nya elevplatser. Den nya Sjöviksskolan ska omfatta drygt 12 000 kvm och blir med sina 1 200 elever stadens största grundskola.

 Första spadtaget för Sjöviksskolan togs i slutet av april, nästan exakt ett år efter att detaljplanen godkänts. I maj 2016 blev det också klart med totalentreprenören PEAB som startade sin projektering i juni.

– Den första sprängningen genomfördes strax före jul och om allt går som det ska står skolan klar till höstterminen 2019, berättar Jan Hjertström, projektansvarig på SISAB.

En kamp mot klockan

Jan berättar att i de flesta fall brukar SISAB projektera själva och upphandla utförandeentreprenader, men när det gäller Sjöviksskolan har gången sett lite annorlunda ut. För att bygget skulle kunna komma igång så snabbt som möjligt under rådande förhållande i just det här projektet valde vi att lägga ut projektet på totalentreprenad.

– Vi var lättade när detaljplanen gick igenom, för det är först då vi kan skriva avtal med entreprenören och i det här fallet drog det ut på tiden. Avtalet skrevs på bara dagarna innan anbudstiden gick ut. Där hade vi turen på vår sida, hade detaljplanen blivit godkänd en vecka senare hade vi fått göra om hela upphandlingsprocessen, vilket hade försenat projektet minst ett halvår.

Svårbyggd tomt i tättbebyggt område

Byggtekniskt är tomten något av en utmaning då det skiljer 13 meter mellan tomtens högsta och lägsta punkt. Det finns alltså ingen naturlig skolgård att bygga kring och arkitekten Anna Areskough på Max Arkitekter har löst detta genom en sockelvåning under mark som binder ihop de två övriga huskropparna och därmed också utjämnar nivåerna för att underlätta anläggningen av skolgård och bollplan.

De två byggnaderna har tak som lutar in mot skolgården och kommer därför att uppfattas som visuellt lägre av de barn som vistas på skolgården och högre åt det håll som vetter mot den omgivande bebyggelsen. Skolans matsal som vetter mot kvartersparken har glasfasad för att leda in ljuset i den djupa byggnadskroppen och skapa en ljus och trevlig miljö med utsikt mot grönskan.

Flexibilitet viktig förutsättning

Utgångspunkterna när skolan har planerats är att lokalerna ska kännas trygga och samtidigt inspirerande. De har ritats både för dagens och morgondagens elever och för att kunna anpassas och förändras med framtidens pedagogikutveckling.


Nedan: Illustrationen av Max Arkitekter visar Sjöviksskolans fasader. Idrottshallen ligger nedsprängd under skolgården.