Invigning av tillbyggnad på Kista grundskola

Den nya tillbyggnaden på skolan är att en innergård har byggts in. Detta medför ett tillskapande av mediatek. Det är modernt anpassat till digital utveckling och har en ljus och öppen yta och högt i tak.

I ett hållbarhetsperspektiv har all befintlig belysning bytts ut till LED-belysning på hela skolan. En smart insats för att sänka energiförbrukningen och ge verksamheten bästa ljusförutsättningar.

Skolgården har också genomgått en renovering och anpassning i samband med bygginsatserna på skolan.

Bolagets ordförande Olle Burell (s) och VD Claes Magnusson var på plats och invigningstalade.