Invigning av Farsta grundskola Adolf Fredriksmusikklasser

Farstas tidigare gymnasieskola har renoverats och anpassats för F-9 och Adolf Fredriksmusikklasser.

På fredagen deltog SISAB och skolborgarrådet Olle Burell på en mycket fin invigning. SISAB:s vd Claes Magnusson lämnade över en tavla som en invigningspresent till skolans rektor. Bäst var elevernas sång och framträdanden.

Skolan fått sig en rejäl genomgång för att anpassa fastigheten till en yngre elevgrupp. Behovet av fler skolplatser ökar i takt med bostadsbyggandet. Därför har SISAB fått uppdraget av utbildningsförvaltningen att tillskapa en grundskola för 1472 elever i årskurs F-9. Bland annat har slöjdsalar, hemkunskap, No-salar och nytt bibliotek iordningställts. Adolf Fredriks musikklasser är också inrymda i skolan och därför har flera sång- och musiksalar byggts. Ny ventilation, ny UC, ny belysning, nytt inbrott och utrymningslarm, nya hissar. Nya ytskikt, vissa delar har behållits som stenbeläggning i korridorer och trappor och tegelväggar.

Tack för invigningen och tack alla som bidragit i projektet till att skapa en ny jättefin skola!