Invigning förskolan Lilla Tensta

Ännu en stolt invigning gick av stapeln för SISAB och staden!

Denna gång var det förskolan Lilla Tenstas tur. En framtidens förskola som inbjuder till att förverkliga verksamhetens pedagogiska idéer. Vår ordförande Olle Burell och VD Claes Magnusson talade och det blev bandklippning – precis så bra som det ska vara på en invigning.

Lilla Tensta är en 8 avdelnings förskola och har fått en riktigt bra placering i Tensta.

SISAB fortsätter att leverera förskolor till stadens verksamheter med rätt kvalitet och det gör vi med engagemang, ansvar och fokus på att personal och barn ska få de bästa dagarna i sina lokaler.