Invigning av Loviselundsskolans skolgård

Ännu en skolgård är invigd! I torsdags var det Loviselundsskolans tur.

Loviselundsskolans skolgård har nu invigts till skolverksamhetens
och SISAB:s stora glädje. SISAB:s representanter Frida Nyberg, projektansvarig, och Elise Edlund, förvaltare, besökte skolgården som under torsdagens invigning var full av aktiviteter som musik, dans, tävlingar och tal.

– Vi vet ju alla att bra aktiviteter på rasterna skapar trivsel och trygghet och gör att man kan koncentrera sig bättre på lektionen. Jag vill passa på att tacka SISAB för gott samarbete och skolgårdsgruppen för den tid och de tankar ni lagt ner i detta, säger Gunilla Åkesson, rektor Loviselundsskolan.

Projektet har projekterats i samråd med skola och en tillsatt elevgrupp. Bland annat har man genomfört en gångtur på plats och en workshop. Förslaget på ny skolgård har presenterats för elevgruppen samt granskats av förvaltare så att SISAB kunnat hitta vägen för att i största möjliga mån uppfylla skolans önskemål. Loviselundsskolans skolgård har rustats
med en ny fotbollsplan, basketplan, nytt förråd, nya gungor, ny studsmatta, markmålningar samt en ny träscen.