Styrelse

 

Följande personer utgör SISAB:s styrelse:

Ordförande:

Olle Burell (S)

Vice ordförande:

Markus Nordström (M)

Ledamöter:

Inger Edvardsson (S)
Rickard Nygren (MP)
Tore Ljungkvist (L)

Suppleanter:

Andreas Lind (S)
Andrea Irving (MP)
Freddy Grip (V)
Maryam Mostafalou (M)
Amira Roula (L)

 

Övriga funktioner kopplade till styrelsen är:

Lekmannarevisor:

Bosse Ringholm (S)  

Lekmannarevisorssuppleant:

Ulla-Britt Ling-Vannerus (M)

Personalrepresentanter:

Daniel Parianos, Vision
Robert Wetterskog, Ledarna
Kamran Lotfi, SACO – suppleant
Mats Lagerman, Kommunal – suppleant 

Verkställande direktör:

Claes Magnusson

Styrelsesekreterare:

Sofia Johansson