Abrahamsbergsskolan

Abrahamsbergsskolan ligger i Abrahamsberg. Skolan och bostadshusen byggdes i början av 1940-talet efter ritningar av Paul Hedquist. Skolan bestod från början av två hus men 1963 uppfördes en till byggnad på tomten. Det går nästan 700 elever på skolan och Abrahamsbergsskolans skolgård är till större delen hårdgjord. Några flikar av denna skolgårdsyta är belagda med konstgräs. I närområdet finns grönområden med parker och lekytor. Cirka 200 meter från skolan ligger Abrahamsbergs T-banestation.

 Totalytan för tomträtten är14 807 m² och byggnaden är totalt 10 070 kvm.