Al-Azharskolan

Uppdaterad 141001

Genomförda större om- och tillbyggnader samt reparationer:

2013: Nya papperskorgar utvändigt. Ombyggnad av vägg i hus E. Injustering av värmen i hela skolan.

2011: Renovering av entrépartier

2010: Totalrenovering av hus B
2009: Fönster och fasadrenovering av hus A, B, C samt D. Komplettering med energiglas i samband fönsterrenoveringen.
Ny ventilation hus B samt hel ytskiktsrenovering.
Tillgänglighetsanpassning hus B samt D, bl a ny hiss, ny trapplift, ny RWC mm.
2008 Ytrenovering hus E samt delar av hus D. Tillskapande av nya WC-grupper vid ny förskola i hus E
Fönster- och fasadrenovering hus B och E inkl montering av energiglas för minskad energiåtgång. Utbyte av styr- och reglerutrustning. Byggnation av ny förskolegård samt komplettering med ny lekutrustning på övriga skolgården. Helrenovering av skolans parkering.
2004 Installation ventilation hus B och D etapp 2 och hus E
1999 Upprustning av miniaulan Hus D. Skyltning för brandsäkerhet. Ytskiktsupprustning arbetsrum för lärare. Installation fastighetsdatanät hela skolbyggnaden. Flyttning befintligt konstverk samt montering av nytt Hus E.
1998 Renovering WC. Ombyggnad kök och matsal. Ombyggnad för energitekniskt centrum i Hus E.
1997 Ombyggnad av Hus E inkl installation av ventilation samt ytskiktsrenovering. Förbättring av ventilation och värme i aulan samt ny belysning i aulan, hus D. I hus B ombyggnad till bl.a. arbetsrum, installation av inbrottsskydd (larm, galler och låsning). Ny vaktmästarlokal i verkstad, hus B. Taksäkerhetsbesiktning inkl åtgärder.
1996 Renovering av NO etapp 1. Nytt golv och nya bänkar i aulan. Ombyggnad av bild till musiksal. Ombyggnad av musiksal till föreläsningssal. Omläggning av yttertak, hus D och C. Taksäkerhetsbesiktning inkl åtgärder. Besiktning av lekutrustning inkl åtgärder. Nytt IT-rum.
1995 Totalrenovering av hus A. Taksäkerhetsbesiktning inkl åtgärder. Besiktning av lekutrustning inkl åtgärder. Upprustning vaktmästarbostad.

1994 Installation av radiatorventiler. Ytskiktsrenovering av klassrum. Byte av hängrännor. Akustik och ytskiktsrenovering i kök.
1993 Utökning av matsal. Fönsterrenovering. Ytskiktsrenovering inkl akustik och belysning i klassrum.
1992 Fönsterrenovering, ytskiktsrenovering inkl akustik och belysning, klassrum. Personalomklädningsrum hus B