Betygsverktyg Miljöbyggnad

SISAB certifierar all nyproduktion enligt systemet Miljöbyggnad. Vi har SISAB-anpassat SGBC:s betygsverktyg för att uppnå totalbetyget Silver på bästa sätt.

Verktyget utgår från en analys som är gjord utifrån SISAB:s projekteringsanvisningar och arbetssätt. En utgångspunkt är också att ansökan och verifiering ska kunna ske så effektivt och arbetsbesparande som möjligt. Om projektet börjat arbeta med en annan kombination av indikatornivåer så kan det vara lämpligt att se över om en anpassning till SISAB:s förslag är möjlig.

SISAB:s Goda exemepl Miljöbyggnad på SISAB ger bakgrunden till varför SISAB valt betygsverktygets kombination av indikatornivåer. Den ger också tips om hur projektet ska arbeta på bästa sätt under certifierings- och verifieringsprocessen. Miljöbyggnad på SISAB och betygsverktyget vänder sig främst till miljösamordnare, projektledare samt även projektansvariga och förvaltare på SISAB.

Här hittar du betygsverktyget (Bilaga 1 till Miljöbyggnad på SISAB)