SISAB:s Goda exempel

SISAB:s Goda exempel ger stöd till dig som arbetar med förändringar i våra lokaler. De är komplement till SISAB:s projekteringsanvisningar, som däremot är styrande.

I våra projekt är dessa Goda exempel rådgivande, de innehåller bl.a. förslag på rekommenderade lösningar, arbetsätt och hjälp vid projektering. De är uppdelade i områdena: Övergripande, Bygg, Rum, Teknik och Utemiljö.

SISAB:s Goda exempel är främst skrivna för skola men går att tillämpa även i förskolas lokaler.

Revidering sker årligen och vid behov även löpande under året.
SISAB har en styrgrupp som ansvarar för att utveckla Goda exempel och Projektavdelningens enhet för Projektutveckling har det samordnande ansvaret.

Rum

 Version
Arkiv i skola 2017-07-05
Bildsal 2017-04-14
Driftutrymme 2017-04-14
Duschrum med torkplats 2017-04-14
Elevhälsa 2017-04-14
Fläktrum 2017-04-14
Hem- och konsumentkunskap 2017-04-14
Hemvist F-6 2017-04-14
Idrott 2017-04-14
Kök och matsal i skola 2017-04-14
Kök och matsal i skola referensritning               2017-04-14
Lär-, studie-, klass- och grupprum 2017-04-14
Musiksal 2017-04-14
NO-lokaler 2017-08-11
Personalutrymmen 2017-04-14
Städutrymmen 2017-04-14
Textilslöjdsal 2017-04-14
Trä- och metallslöjdsal 2017-04-14
Vilrum 2017-08-11
WC i skola 2017-04-14

Utemiljö

 Version
Goda exempel förskolans mark                                        Hänvisning
Multisportarena och konstgräsytor 2017-08-11
Skolgårdar - trafiksäkerhet 2017-08-11