Goda exempel förskola

Syftet med SISAB:s Goda exempel är att ge stöd till de personer som arbetar med förändringar i SISAB:s lokaler. Här hittar du SISAB:s Goda exempel och ritningar för förskolans hus.

Rumsfunktionsprogram för förskola

Rumsfunktionsprogrammet ska ses som en hjälp i planering av en ny förskola.

Rumfunktionsprogram för förskola (Uppdaterat 2014-09-05)
Lås och beslag för förskola (Uppdaterad 2017-04-14)

Goda exempel och ritningar förskolans hus

Alla Goda exempel består av en beskrivning med tillhörande ritningar, vilka finns i två olika filformat, pdf och dwg. Läs först beskrivningen för varje Gott exempel.

Grindar och bröstningspanel (Uppdaterad 2017-04-14)

Fönsterbänkar och radioatorskydd (Uppdaterad 2017-04-14)

Groventré, RWC, tvättrum (Uppdaterad 2017-04-14)

Våtbänkar i allrum, ateljé - torg (Uppdaterad 2017-04-14)

Kök i förskola (Uppdaterad 2017-04-14)

Bodar, barnvagnar och sopor (Uppdaterad 2017-04-14)