Avsteg och synpunkter

Vill du göra ett avsteg från projekteringsanvisningarna?

Om du arbetar med ett specifikt projekt och vill göra ett avsteg från anvisningarna, så måste din önskan om avsteg skrivas ned i avstegsblanketten här intill och lämnas till den inom SISAB som handlägger projektet. Den projektansvarige ger den i sin tur till den ansvarige för anvisningarna. Denne måste skriftligen godkänna avsteget innan det får genomföras.

Vill du göra en avsteg från Byggvarubedömningen?

Använd avstegsblanketten. Den projektansvarige ger den till SISAB:s hållbarhetskoordinator, i övrigt är förfarandet detsamma som ovan.

Har du synpunkter på projekteringsanvisningarna?

Vi tar tacksamt emot synpunkter på våra projekteringsanvisningar! Skriv ner dina synpunkter i avstegsblanketten och skicka till oss. Den ansvarige för respektive anvisning kommer att utvärdera dem och svara dig.

Vem ansvarar för vilken anvisning?

Akustik – Simon Edwinsson
BIM  – Pouriya Parsanezhad
Bygg och rum – Tero Danska
Brand – Mats Lindholm
CAD – Madeleine Lilja
El-telesystem, Transportsystem – Vakant, tf. Mats Lindholm
Byggnadssimulering, Märkystem - Magnus Härdling
Fuktsäkerhet - Tero Danska
Kökskyla - Anders Holmström
Mark – Mathias Bartak
Miljö - Daniel Parianos
Skyltar – Victor Axgaard
Styr- och övervakningssystem – Vakant, tf. Mats Lindholm 
Gestaltning och Tillgänglighet – Anni Björkskog
VVS – Mats Lindholm  och Magnus Härdling