Upphandlingar

För att underhålla, verksamhetsanpassa och bygga om våra skolor upphandlar SISAB varje år entreprenader, tjänster och varor för ungefär en miljard kronor.

Vi arbetar utifrån Lagen om offentlig upphandling (LOU) och genomför upphandlingar affärsmässigt och med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns. För mindre entreprenader och tjänster arbetar vi med ramavtal. Större projektuppdrag konkurrensutsätts.

Har du frågor eller är intresserad av någon specifik upphandling?

Kontakta upphandling@sisab.se

Vill du se våra pågående upphandlingar?

Alla våra aktuella upphandlingar annonseras hos upphandlingsportalen Visma Opic.

Vill du lämna anbud till SISAB?

Så här gör du

Vill du se våra kommande upphandlingar?

Du kan se vilka upphandlingar som är beslutade och ska genomföras under avsnittet Kommande upphandlingar

Läs mer om beslutsprocessen i översikten "Arbetsgång för ett skolbyggnadsprojekt"