Bygg- och fastighetsinformation

Fastighetsinformation är en av de viktigaste resurserna för att driva och effektivisera fastighetsbolagens produktions- och förvaltningsverksamhet. SISAB:s mål är ökad kvalitet med hjälp av strukturerad bygg- och informationshantering.

Våra skolfastigheter spelar en viktig roll i den smarta staden där allt fler funktioner samverkar. Som ett inflytelserikt beställarföretag har SISAB även stora möjligheter att främja ett obrutet flöde av information genom hela kedjan från planering fram till förvaltning, avveckling och återvinning och därmed inspirera fastighetsbranschen till ett integrerat arbetssätt för digitalisering.

Building Information Modelling (BIM)

Byggnadsinformationsmodellering (BIM) är en modelleringsteknologi med tillhörande processer för att uppföra, analysera och kommunicera byggmodeller. En byggmodell är en digital avbild av en byggnad eller byggdelar som innehåller geometrisk och funktionell information. BIM används för närvarande som ett paraplybegrepp för informationshantering i bygg- och fastighetsbranschen. Informationshanteringen består – i sin tur – av insamling och hantering av information från en eller flera källor samt distribution av informationen till en eller flera målgrupper.

BIM hos SISAB

Sedan 2014 har SISAB som krav att alla nybyggnader samt större till- och ombyggnader BIM-projekteras. BIM-implementeringen är dock inte något mål i sig utan ett stöd för bolagets kärnverksamhet. I SISAB:s projekteringsanvisning Informationsleverans  står våra krav om informationsleveranser från våra konsulter.

Branschsamverkan

SISAB:s utvecklingsarbete inom strukturerad hantering av bygg- och fastighetsinformation påverkas av internationella och nationella utvecklingar i sakområdet. Vi samarbetar därmed löpande med andra fastighetsföretag och branschaktörer. SISAB är medlem i BIM Alliance och deltar aktiv i dess arbetsgrupper samt innovationsprogrammet Smart Built Environment. Sedan 2017 arrangerar SISAB den årliga arenan för strategier för digitalisering i fastighetsorganisationer där de absolut främsta aktörerna inom digitalisering och informationshantering bjuds in för att utbyta erfarenheter genom inspirationsföreläsningar, dialog och brainstorming.

Vägen framåt

Dagens teknik gör att BIM-utvecklingen går hand i hand med närliggande teknikområde inom digitalisering såsom CAD, GIS, Internet of Things, big data, automatisering, smarta fastigheter, 3D-scanning, 3D-printing, virtuell verklighet (VR) och förstärkt verklighet (AR). BIM-implementering och strukturerad informationshantering är ett långsiktigt förändringsarbete som måste genomföras stegvis. Förändringsarbetet ska genomföras i samklang med strategin för Stockholm som smart och uppkopplad stad.

Dokument

Loading...