Vit Framtidens förskola med olika färger på dörrarna på gubbängsvägen.

Framtidens förskola

Behovet av fler förskolor ökar i ett växande Stockholm. SISAB:s egna koncept som utgår från en genomtänkt grundbyggnad med flexibelt användande i fokus och finns i version 2.0 för 6 eller 8 avdelningar och i version 1.0 för 5, 6 eller 8 avdelningar. Detaljerna anpassas efter förskoleverksamheten, platsens förutsättningar och stadsdelens önskemål. Process- och byggtid kan halveras utan att tumma på kvalitén eller våra höga miljökrav.

Läs mer om vårt koncept Framtidens förskola
Loading...