Förskolorna Sunnan och Tallen

Två förskolor som ingår i SISAB:s bestånd. Förskolorna förvaltas genom planerat underhållsarbete och regelbundna myndighetsbesiktningar. För att säkerställa en god och trivsam inom- och utomhusmiljö för barnen så genomförs kontinuerliga platsbesök.

Den nybyggda förskolan Sunnan, enligt vårt koncept, Framtidens förskola är placerad på den södra tomten och den andra förskolan, även den nybyggd, är byggd på den norra tomten. Den senare heter Förskolan Stallet. På förskolornas tomt finns många vackra träd, både tallar och ekar som har fått styra placeringen av förskolorna och som bevarat gång- och cykelvägar.
Förskolorna invigs i oktober 2023.

Vår målsättning är att erbjuda sunda, trevliga och ändamålsenliga förskolemiljöer.

Loading...