Rödabergsskolan

Rödabergsskolan ligger i Vasastaden. Fastigheten består av en kulturhistoriskt   värdefull huvudbyggnad, uppförd 1953. Samt en senare tillagd byggnad, Röde Orm som är uppförd 1994. Skolan har nyligen genomgått om- och nybyggnad har nu kapacitet för cirka 1040 elever. Skolgården är huvudsakligen hårdgjord och inrymmer ytor för bollspel, gung- och klätterlek samt vistelseytor. I anslutning till skolan ligger Sankt Eriksparken, som är kuperad och skogklädd. Det närliggande Rödabergsområdet från 1920-talet är med sina vackra byggnader och gårdar kulturskyddat som riksintresse.  Det finns goda kommunikationer med närhet till bussförbindelser och tunnelbana.

Totala ytan för tomträtten är 6 322 m2 och byggnaden är totalt 7 235 kvm.

Loading...