Rödabergsskolan

Rödabergsskolan ligger i Vasastaden. Fastigheten består av en kulturhistoriskt   värdefull huvudbyggnad, uppförd 1953. Samt en senare tillagd byggnad, Röde Orm som är uppförd 1994. Skolan har cirka 600 elever och erbjuder undervisning för grundskolan. Skolgården är huvudsakligen hårdgjord och inrymmer ytor för bollspel, gung- och   klätterlek samt vistelseytor. I anslutning till skolan ligger Sankt Eriksparken, som är kuperad och skogklädd. Det närliggande Rödabergsområdet från 1920-talet är med sina vackra byggnader och gårdar kulturskyddat som riksintresse.  Det finns goda kommunikationer med närhet till bussförbindelser och tunnelbana.

Totala ytan för tomträtten är 6 322 m2 och byggnaden är totalt 7 235 kvm.

Loading...