Socialhögskolan

Socialhögskolan ligger i Sveaplans högskolas lokaler i Vasastaden och byggdes 1936 och ritades av Nils Ahrbom och Helge Zimdal. Skolan har cirka 1300 studenter och erbjuder undervisning på högskolenivå (Socialhögskolan, Stockholms universitet). Fastigheten består av en kulturhistoriskt värdefull byggnad samt grönytor mestadels bestående av parkmark. Framför skolan finns vistelseytor och en större parkering. Norr om skolan finns grönområdet Bellevueparken. Skolan ligger i norra delen av centrala Stockholm och har goda kommunikationer med närhet till bussförbindelser.

Totala ytan för tomträtten är18 033 m2 och byggnaden är totalt 7 200 kvm.

Loading...