Husbygårdsskolan/FTH

Uppdaterad: 141001

Genomförda om- och tillbyggnader samt reparationer:

2007: Utbyte invändiga belysnings armaturer.
2006: Nytt yttertak

Loading...