Språngbrädan förskola

En förskola som ingår i SISAB:s bestånd. Förskolan förvaltas genom planerat underhållsarbete och regelbundna myndighetsbesiktningar. För att säkerställa en god och trivsam inom- och utomhusmiljö för barnen så genomförs kontinuerliga platsbesök.

Vår målsättning är att erbjuda sunda, trevliga och ändamålsenliga förskolemiljöer.

Här bygger vi nu en ny förskola med 8 avdelningar i två våningar med tillagningskök och plats för 144 barn. 
Du kan läsa mer om projektet här.

Loading...