Sundbyskolan

Sundbyskolan är en grundskola från 1951, byggd efter ritningar av Stig Åkermark och ligger mitt i ett villaområde i Sundby, Spånga. Det är en stor skola med nästan 800 elever, fördelad i många byggnader och skolgården är uppdelad i flera delar för olika åldersgrupper. Skolgården har lekmöjligheter på mestadels hårdgjord yta, samt planteringar och en del träd.  Det finns även några gräsytor. Intill skolan ligger en grönyta och en basketplan. Bussar mot Spånga Station går i närheten av skolan.

Totalytan för tomträtten är 32 055 m2 och byggnaden är totalt 12 873 kvm.

Loading...