Tensta gymnasium

Tensta Gymnasium är en kommunal gymnasieskola i Stockholm som byggdes 1984 efter ritningar av G. Uddén. Den yttre miljön är av ett stort arkitektoniskt och konstnärligt värde. Uterummen planerades av det välkända landskapsarkitektkontoret Gunnar Martinsson AB. Skolgården är i huvudsak grusbelagd, här växer hundratals fritt planterade silverpilar. Anläggningen är av samhälls- och skolhistorisk intresse. På ett tidstypiskt sätt förenas lokaler som skola, idrottshall, träfflokaler och bibliotek som är ämnade för alla invånare i Tensta. Skolan ligger tre minuter från tunnelbanestationen i Tensta centrum.

Totalytan för tomträtten är 37 430 moch byggnaden är totalt 21 462 kvm.

Loading...