Felanmälan och skadeanmälan - så funkar det

Felanmälningar tas emot som vanligt men hanteringen kan komma att dröja i nuvarande situation där vi försöker begränsa sociala kontakter på grund av coronaviruset.

Leverantörsportalen har flyttat och hittas via Logga in!

För att ditt ärende ska hanteras rätt är det viktigt för oss att veta om det gäller skadegörelse eller fel. Här kan du läsa mer om hur du går tillväga för att göra en felanmälan eller skadeanmälan.

1. Är ditt ärende akut?

Ditt ärende är akut om det är fara för person eller fastighet, t.ex. om någon sitter fast i hissen eller om en vattenläcka uppstått. Kontakta oss direkt på 0771-13 35 35. Efter kontorstid kopplas ditt samtal till vårt bevakningsbolag.

2. Vill du anmäla glaskross eller klotter?

Vill du anmäla glaskross eller klotter gör du en skadeanmälan via webbformuläret Anmälan av glaskross och klotter som går direkt till SISAB:s bevakningsbolag. Uppge lokalens kontraktsnummer i din anmälan för att underlätta hanteringen av ärendet.

3. Vill du göra en felanmälan eller serviceanmälan

Om du är verksam i våra lokaler och registrerad som webbfelanmälare, gör en fel- eller serviceanmälan via Felanmälan för kunder. Här kan du bland annat anmäla iakttagna fel i lokalen och beställa larmjusteringar. Du kan också följa ditt ärende och få direkt återkoppling från din handläggare på SISAB.

Om du inte är registrerad, ta hjälp av en registrerad kollega. Du kan också kontakta webbportalen@sisab.se för att få hjälp.

Om du är vårdnadshavare, förälder, elev, granne eller förbipasserande som
vill anmäla fel ber vi dig att i första hand vända dig till verksamhetens vaktmästare/intendent eller rektor/förskolechef/pedagog. Det kan hända att felet redan är påtalat.

Du kan även kontakta oss direkt via vårt Formulär för felanmälan här på hemsidan, eller via telefon dagtid 0771-13 35 35.