Skadeanmälan förskola

Anmälan av yttre skadegörelse, förskola

Här anmäler du endast yttre klotter och fönsterkross på fastigheten. Din anmälan skickas till SISAB:s ramavtalade bevakningsbolag Nokas AB.

Klotter
Klottrets storlek
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Glasskada
Skyddstäckt av väktare?
 
 
Glastyp
Övrigt
Behövs stege?