För våra hyresgäster

Här hittar du information som är till hjälp för dig i frågor som rör skol- och förskolelokalerna och som underlättar dina kontakter med oss.

Hitta din skola & förskola

Söker du fakta om någon av våra fastigheter? Sök i SISAB:s fastighetsdatabas efter bruksarea, byggår, underhållsåtgärder mm.

Söker du en karta över fastigheternas geografiska läge? Se Våra fastigheter.

Vill du kontakta verksamheten på en särskild skola eller förskola? Sök efter kontaktuppgifter, webbadress mm i "Jämför service"-tjänsten på stadens webbplats.

Vem ansvarar för vad? Hyresavtalet avgör.

I stadens Samverkansavtal för utbildningslokaler ser du vad som gäller för dig som kommunal hyresgäst. För våra övriga hyresgäster gäller varje enskilt tecknat hyreskontrakt. Krysslistan och mer info om avtalet hittar du här.

Brandskyddsarbete – både hyresvärdens och hyresgästens ansvar

Både vi som äger och du som bedriver verksamhet i SISAB:s byggnader är skyldiga att arbeta systematiskt med brandskydd. Här finns vägledning.

Anmäl skadegörelse

Rapportera klotter och glaskross, polisanmäl all annan skadegörelse.