Brandskyddsarbete

Både vi som äger och ni som bedriver verksamhet i SISAB:s byggnader är skyldiga att arbeta systematiskt med brandskydd.

Om systematiskt brandskyddsarbete, SBA

Systematiskt brandskyddsarbete innebär att man på ett organiserat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i en byggnad eller verksamhet.

Detta är ett område som vi på SISAB arbetar aktivt med. Ett framgångsrikt brandskyddsarbete grundar sig på ett gott samarbete med våra hyresgäster.

Om skriftlig redogörelse för brand, SRB

Skriftlig redogörelse för brand (SRB) är ett krav enligt Lagen om skydd mot olyckor (2003:778 kap.2 § 3) och ska vara utförd senast 28 februari varje år.

Information om vilka som omfattas av lagkravet finns här i ett informationsbrev till våra hyresgäster.

Systemstöd till våra hyresgäster inom SBA och SRB

Med hjälp av systemet FasIT får du som är hyresgäst stöd för ditt systematiska brandskyddsarbete med hantering av kontrollpunkter, anmärkningar och protokoll. Du loggar in med kontraktsnummer och PIN-kod. Saknar du PIN-kod kan du vända dig till SISAB:s fastighetsvärd eller förvaltare för din skola/förskola.

Här hittar du  informationsfilmer om hur du loggar in och använder systemet.

Här loggar du in på FasIT.

 

 

 


 

SBA-folder

Brandsäkerhet i vardagen

En guide och ett stöd för skolans/förskolans systematiska brandskyddsarbete, SBA. Folden ger en bild av hur SBA-arbetet fungerar och pekar ut några viktiga områden och fungerar som ett stöd för verksamhetens brandskyddsansvarige.