Energiagenterna Agent Ström och Elboven.

Energiagenterna

Energiagenterna är en metod SISAB har utvecklat och som syftar till att minska energianvändningen i SISAB:s förskolor i Stockholm. Metoden riktar sig till femåringar och är anpassad efter den komplexa vardagen i en förskola där varje barngrupp är unik.

Det upplevelsebaserade miljökonceptet blandar miljömedvetenhet och tekniskt upptäckande för att deltagarna ska bli uppmärksamma på sin möjlighet att motverka klimatförändringarna. Utöver faktabaserad kunskap om miljö- och klimatfrågor får barnen genom Energiagenterna möjlighet till kreativt skapande genom rytmik, sång, rörelse och drama samt delta i två interaktiva teaterföreställningar på plats i förskolan. På så vis skapar Energiagenterna engagemang och handlingskraft för en hållbar framtid.

Inför hösten 2019 kommer strax över 70 förskolor att medverka samt att vi även släpper in andra kommuner att delta. Totalt har ca 4500 barn diplomerats sedan uppstarten.

Bakgrund

Under 2013 genomförde SISAB förstudien LUST för att undersöka hur bolaget skulle kunna arbeta tillsammans med hyresgästerna för att spara energi. Förstudien identifierade sex framgångsfaktorer i arbetet kring energisparande beteende i förskolan.

Kommande år lanserades Energiagenterna, en innovativ metod för att utforska energi och miljö tillsammans med barnen och pedagogerna i förskolan. Metoden testades på en första förskola under 2014 med gott resultat.

2015 skalades Energiagenterna upp, metoden förfinades och testades på fem förskolor. Vid det här laget började Energiagenterna få viss uppmärksamhet och i maj 2015 belönades metoden med såväl Stockholms stads "Förnyelsepris" som Stockholms stads Miljöförvaltnings "Pingvinpris". I november samma år beslutade SISAB att göra en kraftfull uppskalning under 2016.

Målsättningen för 2016 var att besöka 50 förskolor och därmed diplomera 1 000 barn. Den positiva uppmärksamheten kring metoden fortsätter och i oktober 2016 tilldelades Energiagenterna utmärkelsen "Två blir mer" för det goda samarbetet mellan fastighetsägare och hyresgäst.

Efterfrågan från förskolor att delta i Energiagenterna är enormt och en ny omgång genomfördes 2017. Totalt diplomerades 1 132 barn på 57 förskolor under året.

Följ projektet på Facebook
Till energiagenterna.se