Fel-/Skadeanmälan, så funkar det

OBS! För att ditt ärende ska hanteras rätt är det viktigt för oss att veta om det gäller skadegörelse eller fel. Läs nedan hur du ska gå till väga!

Leverantörsportalen har flyttat och hittas via Logga in!

1. Är ditt ärende akut eller inte?

Är ärendet AKUT med fara för person eller fastighet, t.ex. om någon sitter fast i hissen eller om en vattenläcka uppstått? Ring oss på 0771-13 35 35. Kvällar och helger kopplas ditt samtal till vårt bevakningsbolag Nokas Security AB.

Är ärendet INTE AKUT? Då skiljer vi på skadegörelse (såsom utvändigt glaskross och klotter) och fel (såsom trasig dörr, trasig belysning, trasig ledstång eller annat fel).

2. Vill du anmäla skadegörelse?

Alla kan göra en skadeanmälan men om du har tillgång till ett kontraktsnummer så uppge detta när du anmäler skadan. Alla skadeanmälningar tas om hand av Nokas via formulären.

3. Vill du anmäla fel?

  • Är du Lokalansvarig på skolan eller SISAB:s kontaktperson på förskolan med kontraktsnummer: använd Felanmälan för kunder. Här kan du följa ditt ärende och få återkoppling från oss på SISAB.

    Är du inte redan registrerad, kontakta någon av dina kollegor som redan är registrerad Webbfelanmälare. Denne kan då även registrera dig som Webbfelanmälare. Du kan också kontakta oss via mail till webbportalen@sisab.se för hjälp med registreringen.

 

  • Har du en annan relation till SISAB:s fastigheter, t.ex. förälder, elev, granne eller förbipasserande?
    I första hand ser vi helst att du vänder dig till skolans lokalansvariga eller förskolans SISAB-kontakt (kan vara vaktmästare/intendent eller rektor/förskolechef/pedagog), eftersom denna får all återkoppling från oss och kan följa ett ärende. Det kan ju hända att felet redan är påtalat eller hänger ihop med något annat.

    Du kan också felanmäla direkt till oss på SISAB, via vårt Formulär för felanmälan här på hemsidan, eller via telefon dagtid 0771-13 35 35.